Kwaliteit

Wanneer u hulp zoekt binnen de basis GGZ moet u er vanuit kunnen gaan dat u goed geholpen wordt. Zorg daarom dat u geholpen wordt door een geregistreerde gz- en/of eerstelijnspsycholoog die lid is van een beroepsvereniging. U weet dan dat de psycholoog:

  • Een universitaire opleiding heeft gevolgd
  • Ingeschreven staat in het BIG-register als gezondheidszorg psycholoog
  • en/of een eerstelijnskwalificatie heeft, de eerstelijnspsycholoog ELP (of hiervoor in opleiding is)
  • Zich houdt aan de kwaliteitsregels van de LVVP of NVGzP

Als geregistreerd eerstelijnsspycholoog en lid van de LVVP voldoe ik aan bovengenoemde punten. Daarnaast ben ik gezondheidszorg psycholoog; BIG geregistreerd (nummer:79032897425), (cognitief) gedragstherapeut en KOP-psycholoog (kortdurende oncologische psychotherapie). In 2013 heb ik het kwaliteitsvisitatie traject vanuit het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) met goed gevolg doorlopen en afgesloten.

Met ingang van 1 januari 2017 zijn alle psychologen verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. In dit document staat beschreven hoe ik werk, welke registraties ik heb, met welke zorgverzekeraars ik wel of niet een contract heb afgesloten, hoe de waarneming is geregeld bij vakantie of ziekte en wat er gebeurt als ik plotseling niet meer in staat ben om de praktijk voort te zetten. Deze is terug te vinden/downloaden via deze link.