Kosten

De meeste hulp geboden binnen de BG-GGZ wordt vergoed vanuit de basis zorgverzekering. Om de aangeboden zorg te laten vergoeden is een verwijzing van de huisarts beslist noodzakelijk. Ik heb contracten afgesloten met nagenoeg alle ziektekosten verzekeraars (Menzis; de Friesland; DSW; VGZ (en bijbehorende labels); Multizorg (en bijbehorende labels); CZ/Delta Lloyd; Zilverenkruis/Achmea). Voor 2021 heb ik geen contract met Caresq, waaronder de labels: Promovendum, National Academic, Aevitae-Eucare en BeSured vallen. Bent u bij een van deze verzekeraars verzekerd dan ontvangt u zelf de nota van de behandeling, volgens de richtlijn van de NZA, aan het einde van het behandeltraject. (Op de site van de NZA staan de actuele tarieven) U dient zelf de nota aan Psychologie Praktijk A. Takens te betalen en vervolgens kunt u de nota indienen bij uw verzekeraar. Een deel van de nota zal door de verzekeraar alsnog aan u vergoed worden. Het is aan u zelf om van te voren na te gaan hoeveel precies vergoed zal worden. Mijn nota’s kennen een betalingstermijn van 14 dagen.

Sinds 1 januari 2014 hoeft u geen eigen bijdrage meer te betalen voor de geboden hulp. Wel valt de hulp onder het verplichte eigen risico (voor 2019 is dat gesteld op 385 euro). Huisartsenzorg, tandheelkundige zorg t/m 18 jaar, verloskundige zorg, kraamzorg en zorg die vanuit het aanvullende pakket wordt vergoed, vallen niet onder het eigen risico. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen enkel eigen risico. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

U kunt ook komen zonder overleg of verwijzing van uw huisarts. Er is dan sprake van OZP (overig zorgproduct). Dit betekent wel dat u dan zelf verantwoordelijk bent voor de kosten die u maakt. Het kan zijn dat deze kosten vanuit uw aanvullende verzekering vergoed kunnen worden. Dit kunt u het beste zelf uitzoeken voordat u een afspraak maakt.

Van OZP is sprake:

  • Wanneer u niet verwezen bent door uw huisarts
  • Uw klachten niet gediagnosticeerd kunnen worden als psychische aandoening
  • U zich heeft aangemeld voor: relatietherapie; werk gerelateerde klachten of wanneer u moeite heeft met het aanpassen aan nieuwe omstandigheden/situaties. Ook het leren omgaan met lichamelijke aandoeningen valt niet meer onder de vergoeding van de verzekeraar.

Uiteraard wil en kan ik deze problematiek wel behandelen. Gelukkig is dit mogelijk, maar u zult deze dan zelf moeten betalen. Het tarief dat ik dan per sessie, van 45 minuten, hanteer is 90,- euro. Bij relatie therapie is het tarief, per sessie van 60 minuten, 95,- euro. Hulp die valt onder gezondheidszorg, wat meestal het geval is, is vrijgesteld van BTW. Wanneer er sprake is van een coaching traject, dan valt dat niet onder gezondheidszorg waardoor er BTW geheven moet worden.