Basis GGZ

In 2014 is de geestelijke gezondheidszorg opgesplitst in: generalistische basis ggz (GB-GGZ) en Specialistische GGZ (S- GGZ). Voorheen spraken we van eerstelijns zorg en tweedelijnszorg. De hulp die ik in mijn praktijk bied valt onder de generalistische basis GGZ.

Wanneer u psychologische hulp nodig heeft, dan gaat u eerst naar uw huisarts. Hij/zij maakt een inschatting van de aard en de ernst van de problematiek. Aan de hand hiervan vindt doorverwijzing plaats. Dit kan zijn naar de praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) van uw huisarts, dit kan zijn naar de Gegeneraliseerde Basis-GGZ of naar de Specialistische-GGZ. Binnen de Generalistische Basis-GGZ komen alleen psychische stoornissen in aanmerking voor vergoeding. Het vermoeden van een DSM stoornis is voldoende om door te verwijzen, de huisarts hoeft bij verwijzing niet nader te specificeren, dat gebeurt in de eerste gesprekken bij mij ; de psycholoog. Binnen de generalistische basis-GGZ behandel ik matig tot ernstige klachten.

Op basis van uw klachten en de diagnose kunt u, binnen de gekozen vorm van GGZ, gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product ; de zorgpakketten: kort, middel, intensief of chronisch, elk met de bijbehorende behandelduur, waarbinnen alle behandelcomponenten geboden worden, inclusief intake en diagnostiek. Mocht gedurende de behandeling blijken dat het nodig is te switchen naar een zwaarder of lichter zorgpakket, dan is dit mogelijk, dit zal uiteraard in overleg gebeuren.

Mocht de hulp toch niet blijken te passen binnen de generalistische basis-GGZ dan is, in overleg met de huisarts, verwijzing naar de Specialistische-GGZ mogelijk.

Veranderingen per 1 januari 2022.
Op 1 januari 2022 wordt het zorgprestatie model binnen de GGZ ingevoerd. Dit heeft ook voor u als cliƫnt gevolgen, onder andere voor uw verplicht eigen risico. Welke gevolgen het nieuwe model heeft, leest u op https://lvvp.info/voorclienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten